lördag 25 januari 2014

GALLRA I DJUNGELN

En djungel av olika stöd lyfter inte företagandet, skriver Olle Wästberg, bl.a. statssekreterare (FP) i finansdepartementet 1991–93, i SvD den 25 januari.

Borgerliga partier har inför tre regeringsskiften gått till val på att politiker inte ska sköta företag utan skapa bra förutsättningar för nystart av företag och för näringslivet.
I praktiken har det blivit annorlunda.
De icke-socialistiska partierna har en principiell hållning som är skeptisk till statens möjligheter vad gäller företagande, skriver han.

Ändå har de valt selektiva åtgärder av olika slag.
Ska det generella företagsklimatet förbättras kräver det en helt ny inriktning från både alliansen och Socialdemokraterna.
Avskaffa t.ex. beskattningen av bolagens vinster. Och ta bort moms mellan momsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar