fredag 10 januari 2014

FÖRLÄNGD TID FÖR FÖRETAGSSKATTEKOMMITTÉN


Regeringen beslutade den 13 januari 2011 direktiv till en kommitté med uppdrag att se över beskattningen av bolag (dir 2011:1). Kommittén har tagit namnet Företagsskattekommittén. Enligt direktiven skulle Företagsskattekommittén redovisa uppdraget senast den 1 november 2013. Genom tilläggsdirektiv (dir 2012:115) har utredningstiden förlängts till den 31 mars 2014.

Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 16 juni 2014.

Tänk om kommittén finge i uppdrag att utreda hur bolagsbeskattningen snabbast kunde avvecklas.

Avskaffa bolagsbeskattningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar