måndag 13 januari 2014

ENTREPERNÖRSINTRODUKTIONSBIDRAG

Christian Westerlind Wigström, nationalekonom och doktorand i Oxford, föreslår i en debattartikel i SvD den 13 januari ett slags studiebidrag för entreprenörer. En finansieringsform för dem som förbereder sig för affärsverksamhet att jämföras med studiebidrag för studenter. Det är inte självklart att den som vill bli en framgångsrik affärsman måste ha en akademisk utbildning, är - får man anta - tanken. Men han måste ändå ha sin försörjning innan företaget genererar inkomster. För att få studiebidrag måste man bedriva studier på visst sätt, och det finns en myndighet som kontrollerar det. På samma sätt skulle, enligt förslaget, en myndighet exempelvis statens riskkapital- och inkubationsbolag Almi ta ansvar för ansöknings- och utvärderingsprocessen i samspel med rådgivare från företagsorganisationer såsom Företagarna. Dock är det väsentligt att entreprenörsstödet görs tillgängligt för en stor allmänhet och utan finansiell säkerhet, precis som dagens studiebidrag.

Ett annat sätt att underlätta start och uppbyggnad av företag att avskaffa bolagsbeskattningen. Beskatta inte den vinst som utgör bolagets tillväxt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar