lördag 27 juli 2013

TÄPP TILL HÅLEN - VILKA DÅ?

Det finns ingen annan rimlig princip än den att skatteplikt ska knytas till platsen där den reella ekonomiska aktiviteten äger rum,

skriver DN i en ovanligt naiv ledarartikel den 23 juli.

Det är den gällande principen. Vad som är den reella ekonomiska aktiviteten är dock det som är så svårt - för att inte säga omöjligt - att definiera. "Fast driftställe/Permanent establishment" är ett begrepp som är universellt erkänt, men som ingen kan säga vad det egentligen är. Det är många som blivit doktorer på begreppet.

Tänk att det ska vara så svårt att inse att beskattning av företagens vinster år både onödigt och skadligt. Vem tror att bolagen bekostar sina skatter? Och relativt sett är det fråga om struntbelopp. Under långliga tider har bolagsskatten inte svarat för mer än enstaka procent av ländernas skatteinkomster.

Avskaffa bolagsbeskattningen så försvinner det problem som DN tycks tycka ska lösas med  - vad då?


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar