måndag 29 juli 2013

RÄNTOR OCH BESKATTNING

I en ledare i SvD den 29 juli skriver Siri Steijer om hushållens lågavkastande banksparande.
Den låga räntan hos storbankerna, på såväl in- som utlåning, verkar med andra ord undergräva hushållens ekonomi från flera håll. Dessutom subventionerar vårt nuvarande skattesystem en hög skuldsättning då ränteavdraget gör det skattemässigt fördelaktigt att låna.
Skattesystemet subventionerar inte hög skuldsättning genom ränteavdraget. Eftersom kapitalavkastning (bl.a. ränteinkomster) beskattas, måste av symmetriskäl räntekostnader vara avdragsgilla. Felet är att kapitalavkastningen i form av bostadsutnyttjande (och annan kapitalkrävande konsumtion) inte beskattas hos villaägarna.

Fast helst borde både räntekostnader och ränteintäkter avlägsnas ut skattesystemet. Någons räntekostnad är någon annans ränteintäkt, så räntan är netto över huvud taget ingen skattebas. Eftersom endast en mindre del av ränteintäkterna går till skattskyldiga subjekt, är i själva verket ränteskattebasen starkt negativ. Och då spelar det inte längre så stor roll att det är omöjligt att praktiskt beskatta annan kapitalkrävande konsumtion än bostaden.

Det är stora pengar att spara för staten genom att ta bort räntebeskattningen.

Liksom - förstås - bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar