lördag 16 februari 2013

NÄR ÄR SKATTEPLANERING AGGRESSIV?

Brittiska företag som vill vara med och bjuda på offentliga upphandlingar får se upp i april. Då kommer nya regler mot bolag som sysslar med aggressiv skatteplanering, skriver SvD den 15 februari. Bolag som har funnits skyldiga till aggressiv skatteplanering kommer inte att få lämna bud i offentliga upphandlingar, enligt nya regler från brittiska motsvarigheten till finansdepartementet.

I vems ögon är skatteplanering som följer lag aggressiv? Ska bolagen betala mer skatt än länderna föreskriver i lag för att få offentliga uppdrag? Vem bestämmer vad som är lagom skatt?

Vid G 20-ländernas möte i Moskva  presenterade  Storbritannien, Frankrike och Tyskland ett gemensamt initiativ som ska förhindra att multinationella företag undanhåller sig (skriver SvD den 16 februari, men menar rimligen berörda länder) skatter. Planen, vars detaljer läggs fram av ländernas finansministrar under dagen, är ett svar på en rapport som publicerades i veckan av OECD. Den pekar på att det blir allt vanligare att multinationella företag lägger sina vinster i länder där skatterna är lägst, och OECD vill ha en övergripande översyn av internationella skatteregler för att förhindra detta.

Varför måste ett land ta ut mer skatt än det anser sig behöva?  Bör ett land med låga skatter hindra företagsbildningar i det egna landet? Varför måste det tvingas ha en skadlig skatt som bolagsskatten?

Ryck i stället undan mattan för skatteplanerarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar