lördag 23 februari 2013

SÄNKT BOLAGSSKATT OCH STÄRKT KRONA

Den sänkta bolagsskatten är ett sätt att motverka effekterna av den allt starkare svenska kronan och bevara konkurrenskraft, säger statsminister Fredrik Reinfeldt enligt en rubrik i SvD den 22 februari.
Jag undrar om det är han och inte rubriksättaren som säger det. I texten skriver tidningen:
Det är en av de saker som balanserar att vi nu har en så stark krona, sade Reinfeldt.
 
Ja, för hur skulle regeringen i början av 2012, när planerna på en sänkning av bolagsskatten först började antydas, kunnat förutse förstärkningen av kronan ett år senare. Och då kunna avstämma skattesatsen så att den kunde motverka effekterna av kronförstärkningen.

Men visst, med sänkt bolagsskatt kan industrin lättare bära effekterna av den stärkta kronan. Eller det kanske rent av är tvärtom.  Kronan stiger för att omvärlden ser att investeringsklimatet i Sverige håller på att förbättras genom att bolagsskatten sänks och kanske kommer att sänkas ytterligare.

Utan bolagsskatt bortfaller ett helt onödigt hinder för näringsverksamhet i Sverige. Alla blir glada utom skattekonsulter och skatteakademiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar