tisdag 21 augusti 2012

UTAN INNOVATION STANNAR SVERIGE

Pontus BraunerhjelmKlas Eklund och Magnus Henrekson kommer idag ut med boken  Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?

I presentationen på SvD Brännpunkt skriver de bl.a.
Skattesystemet bör i högre grad utgå från ett entreprenörsperspektiv. I dag missgynnas ofta privat ägande och finansiering med eget kapital. Skattesystemet måste undvika inlåsningseffekter för potentiellt riskkapital. Optioner i innovationsföretag bör därför kapitalbeskattas, progressiviteten i inkomstskatterna minskas och likställighet bör gälla mellan låne- och egenkapitalfinansierad verksamhet. På längre sikt bör ägarskatterna anpassas till genomsnittet för konkurrentländerna.

Finansiering med eget kapital missgynnas i förhållande till finansiering med lånat kapital, eftersom ränta är avdragsgill. Vinsten (avkastningen av det egna kapitalet) beskattas.
- Lösning, avskaffa bolagsbeskattningen.

Inlåsning av potentiellt riskkapital.
- Lösning, avskaffa bolagsbeskattningen. Då lönar det sig inte att med skatteplanering behålla kapital i stagnerande företag. Inför rätt till avdrag från utdelningsinkomst för aktieförvärv (eller åtminstone för nyemitterade aktier).

Optioner i innovationsföretag bör kapitalbeskattas? Nja. Vad är ett innovationsföretag? Optionsaffärer är vadslagning och i princip det samma som affärsverksamhet, varför det är svårt att se att det ska kapitalbeskattas. Eftersom det är affärsverksamhet bör det beskattas endast när och om resultatet tillgodogörs företagaren för privata dispositioner. Optionsaffärer i aktiebolag blir skattefria på samma sätt om bolagsbeskattningen avskaffas.

Likställighet mellan låne- och egetkapitalfinansierad verksamhet.
- Lösning, avskaffa bolagsbeskattningen.

Varför har vi en skatt som systematiskt dämpar företagens tillväxt med 26,3 procent? Varför har vi en bolagsbeskattning? Den mest skadliga skatten för tillväxt och investeringar enligt Anders Borg. Och dessutom extremt komplicerad, rättsosäker och onödig. Avskaffa den.

SvD


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar