onsdag 9 december 2009

TOMAS ÖSTROS OCH BOLAGSSKATTEN

Enligt nyhetsbyrån Direkt säger Tomas Östros att bolagsskatten ligger på en konkurrenskraftig nivå. Han betonar också att detta är en av de skatter som betyder mest för Sverige.

Vad menar han med det?

Vad menas med att en skatt är konkurrenskraftig? Har vi en skatt som gör att svenska företag kan konkurrera bättre? I så fall är väl ingen alls skatt bättre än en skatt på 26,3 procent av vinsten. Eller är den konkurrenskraftig gentemot utlandet, på så sätt att det är roligare att betala skatt i Sverige än i andra länder? Eller är den svenska bolagsskatten lättare att kringgå än andra länders skatter?

Och på vilket sätt är den betydelsefull?

Det är en skatt som ger 5-6 procent av de totala skatte- och avgiftsinkomsterna, så den betyder verkligen inte mycket pengamässigt. Dessutom är bolagsskatten bara ett förtidsuttag av de inkomst- och löneskatter och utdelningsskatter som skulle utgått på de löner och utdelningar som inte kan betalas på grund av bolagsskatten. Så nettoeffekten av bolagsskatten är kanske en skatt motsvarande 2-3 procent av de totala skatterna.

Däremot betyder bolagsskatten mycket för investeringsklimatet i Sverige. Utan bolagsskatt skulle avkastningen på investeringar i Sverige öka med 35 procent. Så i den bemärkelsen är skatten oerhört betydelsefull. Negativt, alltså.

Dessutom binder den högkvalificerade resurser i form av 1) välbetalda jurister och ekonomer som sysslar med att hitta smarta lösningar för att kringgå bolagsskatten och 2) mindre välbetalda inom skatteförvaltning och myndigheter som håller efter dem som gör så och 3) dem som i domstolarna försöker skipa rättvisa i den lagstiftning som 4) jurister och ekonomer i finansdepartementet och skatteutskottet hittat på åt politikerna. Jag har tillhört alla grupperna.

Vad bolagsskatten betyder för skattemoralen och misshushållning av resurser för skattesmarta finansieringslösningar av investeringar går nog inte att räkna ut.

Totalt är bolagsskatten bara en belastning för samhället. Avskaffa den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar