fredag 29 maj 2009

IGÅR ANDERS BORG, IDAG GÖRAN JOHANSSON OCH TOMAS ÖSTROS

Man får vara glad för det lilla.

Svenskt Näringslivs framtidsmöte 2009 i går ställde Anders Borg i utsikt att regeringen – när ekonomin en dag tillåter – vill fortsätta på samma sätt som under de två första regeringsåren, med ---- gradvis nedtrappning av bolagsskatten. SvD:s Per Gudmundson tycker det var lovvärt, men inte riktigt lösningen på allt.

Socialdemokraternas Jobbkommission för Stockholm föreslog idag på ett seminarium i Riksdagshuset att bl.a. bolagsskatten ska sänkas. Göran Johansson framhåller att bolagsskatten måste vara "konkurrenskraftig". Vad menas med det? Den mest konkurrenskraftiga bolagsskatten är 0 procent. Förslaget stöds också av Tomas Östros.

Måtte nu inte SvD och den borgerliga opinionen få för sig att förslaget ska motarbetas bara för att det kommer från (S), och för att Östros hotar med förmögenhetsskatt. Om Östros får sänka bolagsskatten får vi kanske en förmögenhetsskatt. Men om Alliansen gör det kan knappast (S) i efterhand använda det som ett argument för att införa en förmögenhetsskatt. Kan vi inte få höra ett jubelrop från Per Gudmundson i morgon: Det är inte bara lovvärt! Det är ett lysande förslag! Men sänkningen bör vara rejäl - helst ett avskaffande av denna onödiga och skadliga skatt. Se även närmast föregående blogpost.

F.ö. ska det bli intressant att se hur stora bolagsskatter det blir som flyter in till statskassan. Vinsterna för 2008 var ju inte direkt lysande. Och under 2009 blir det kanske än värre.

Jag skickade den här blogposten till Per Gudmundsons blog och fick till min häpnad nedanstående reaktion, Vilken gav upphov till följande replikväxling.

gudmundson sa...
Jamen, var står det att jag tycker att Borgs linje är bra? Läs texten, förihelvete! Jag beskriver nåt, och värderar inte alls.
29/5/09 22:04

Niclas Virin sa...
Jag hoppas att det inte är mot mig du argumenterar med svordomar. Jag ser också att Anonym i inlägget före mitt använt ordet "bra" om Anders Borg. Så det är väl honom/henne du bemöter. Jag tog fasta på din bedömning om Borgs förespegling om gradvis nedtrappning av bolagsskatten. Du tyckte att det "är lovvärt". Det innebär väl en värdering.

Jag har ett ledarklipp från SvD den 17 januari 1999 Double trouble. Det handlar om dubbelbeskattningen och SvD kommer helt riktigt fram till att det är "rimligast att ta bort den del av skatten som företaget betalar, vinstskatten". Där efter följer en helt korrekt analys av bolagsskattens negativa konsekvenser. Jag hade hoppats att återuppväcka tankar av den arten med mitt inlägg. Utan onödiga kraftord.
30/5/09 10:29

gudmundson sa...
Förlåt för kraftuttrycket. Jag var onödigt grinig. Om det inte framgår av texten vad som är vad är det jag som gjort ett dåligt jobb. Jag refererade vad Borg sade, och kommenterade det hela med att hans föreslagna åtgärder, om än lovvärda, inte löser hela problemet. Detta står på intet sätt i motsats till att även dina föreslagna åtgärder vore lovvärda.
30/5/09 12:29

Gudmundson gör en pudel, som det heter numera. Jag ursäktar gärna och är inte långsint, men för den som för pennan på SvD ligger kravet på språkbruk och argumentation några nivåer över drängstugans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar