torsdag 11 november 2021

O & B 19 FÖRSKYLLAN

Johanna Möllerström ger i en spalt i SvD den 11 november ordet FÖRSKYLLAN en ny innebörd. Kanske ett försök att ge ordet nytt liv. Det finns väl bara i uttrycket "utan egen förskyllan", som enligt SAOL betyder "utan egen skuld el. förtjänst". 

Hon skriver "...samma effekt som när en förälder inleder en uppläxning av sitt barn med en förskyllan som barnet uppfattar som orättfärdig: den uppläxade slutar att lyssna".

Tja, varför inte? Men då måste den hittillsvarande innebörden ogiltigförklaras, eftersom Möllerströms användning av ordet inte går att använda i berömmande syfte, eller för att bara konstatera att någon oavsiktligt åstadkommit något.


O & B 18

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar