tisdag 14 maj 2019

O & B 16 MOTTO

Inte heller landets högsta domstol i förvaltningsärenden förmår längre skilja på orden "motto" och "måtto". I dom 2019 ref. 7 (st. 28) förklarar domstolen på tal om att Skatteverket och klaganden, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), hade olika uppfattning om hur en regelkonkurrens skulle bedömas: " I så motto saknar SKB:s inställning inte fog."

Pinsamt.

O & B 15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar