tisdag 30 augusti 2016

APPLES SKATT

Dagens stora nyhet på skatteområdet är EUs krav på Apple på motsvarande 123 miljarder kronor för att Irland givit bolaget skattelättnad i strid med EUs regler om förbud mot statsstöd. Om det är fråga om statsstöd och det finns regler om förbud mot det, är det naturligtvis förkastligt av Irland att ge sådant. Överenskommelser skall hållas. Alla ska betala skatt, säger EUs konkurrenskommissionär Margrethe Vestager myndigt.
Nu tycks det vara olika åsikter om huruvida det är fråga om statsstöd och Irland avser att överklaga, vilket även bolaget ska göra. USAs finansdepartement beklagar beslutet, så sista ordet är väl inte sagt.
Man kan bara undra varför Irland, som förstått vikten av låg eller ingen bolagsskatt (den generella bolagsskatten är 12,5 procent) inte avskaffat bolagsbeskattningen helt och hållet. Som det nu förefaller att vara, är det vissa utländska bolag som favoriseras.
Är det någon som tror att Apple skulle nöjt sig med 123 miljarder kr lägre avkastning om de måst betala skatten? 123 miljarder kr är mycket pengar, men Irlands nytta av att avstå från beloppet har säkerligen varit ännu större.
Avskaffa bolagsbeskattningen.

SvD SvD SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar