lördag 14 maj 2016

SKATTEOPTIMERING

Europaparlamentarikern Jytte Guteland kritiserar EU-förslaget om privata enmansbolag. Det blir alltför enkelt att med en insats av endast 1 euro bilda bolag, "vars enda syfte är att skatteoptimera", skriver hon i SvD den 14 maj.
Optimering betyder att man försöker finna den bästa, "optimala", lösningen på ett problem utifrån givna förutsättningar. Inom nationalekonomin avses med paretooptimal en situation då ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre (Wikipedia).
Vad betyder då skatteoptimering?
Är det fult att betala optimal skatt?


Det borde anses fult att lagstifta om bolagsskatt. Det är i alla fall skadligt, onödigt, rättsäkerhetsriskabelt och i grunden helt feltänkt.


Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar