onsdag 25 maj 2016

NOBEL CENTER

Arkitekten David Chipperfield, som ritat det tilltänkta Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm, tycker att det blivit för mycket fokus på husets utseende.


Konstigt med en arkitekt som inte inser att folk reagerar på att en jättekoloss, en kub i plåt, ska placeras i ett av Stockholms känsligaste lägen. Vilket dessutom kräver att ett kulturmärkt tullhus och hamnmagasin - de sista resterna av minnet av Stockholm som hamnstad - måste rivas. Och som överflyglar Nationalmuseum och hindrar välbehövlig utbyggnad av museet som legat på platsen i 150 år.


Behövs huset hör det hemma i forskarvärlden i Frescati eller Hagastaden.


Tack Statens Fastighetsverk för att ni överklagat beslutet. Det är ovanligt att verket överklagar kommunala detaljplaner; i Stockholm har det inte hänt sedan 1994 då Fastighetsverket överklagade kommunens detaljplan för tredje spåret över Riddarholmen, som sedan stoppades.


FÖR STORT, FÖR DYRT OCH PÅ FEL PLATS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar