onsdag 7 oktober 2015

OECD har presenterat underlaget för G20-ländernas förhandlingar om internationell skatteflykt, Base Erosion Profit Shifing (BEPS)

På initiativ av G20-ländernas ledare har OECD i 2013 års plan för kamp mot internationell bolagsskatteflykt (BEPS Action Plan) identifierat 15 områden att bearbeta. En rapport lades fram den 5 oktober för diskussion på G20-ländernas finansministermöte i Lima den 8 oktober. Stor beslutsamhet präglar arbetet och omfattande resurser har lagts ned. Förväntningarna är mycket stora; både att den internationella bolagsskatteflykten skall bemästras och att utvecklingsländer ska tillföras större del av bolagsskattekakan.


Rapporten och sammandrag finns här.


Rapporten omfattar 15 Action plans.


1.  Den digitala ekonomins skatteproblem.
2.  Olika länders skilda behandling av finansiella instrument (hybrid mismatch arrangements).
3.  Skärpning av CFC-regler; beskattning av närstående utländska företag (Controlled Foreign Companies).
4.  Begränsning av avdragsrätten för räntor och andra finansiella betalningar.
5.  Motverkan av skadlig skatteplanering; informationsutbyte och substans.
6.  Motverkan av missbruk av skatteavtal, treaty shopping.
7.  Motverkan av konstlat undvikande av fast driftställe.
8 - 10. Transfer pricing avseende rättigheter och immateriella tillgångar måste knytas till värdeskapandet.
11. Insamling och analys av data om BEPS och hur det ska arrangeras.
12. Tvång för företag att avslöja sina metoder för aggressiv skatteplanering.
13. Transfer pricing dokumentation.
14. Effektivare metoder för lösning av tvister mellan ländernas skattekrav.
15. Utveckling av ett multilateral instrument för att strömlinjeforma existerande bilaterala skatteavtal.


Ambitionerna är som synes höga. Något motsvarande har väl aldrig setts. Det ska bli mycket spännande att se hur detta ska kunna genomföras.


I rapporten hävdas att skatteförlusterna skulle vara 100-240 miljarder USD årligen. Låter ofantligt mycket men sägs i rapporten motsvara 4-10 procent av globala bolagsskatteinkomster. Då ska man komma ihåg att ytterst sällan motsvarar bolagsskatteinkomsterna mer än 7-8 procent av staternas totala skatteinkomster. Så det är en LITEN  men extremt komplicerad skatt.


Min gissning är att detta är en av de sista spikarna i bolagsskattekistan. Systemet kommer att implodera under sin egen tyngd.


Avskaffa bolagsbeskattningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar