söndag 18 oktober 2015

BEPS

Till dags dato verkar endast Dagens Industri ha observerat BEPS-rapporten från OECD. I en ledare den 15 oktober kommenteras och kritiseras förslaget.
DI observerar ett problem i själva förutsättningen för förslaget.
Bolagsskatt är bara en mindre del av världens skatteinkomster. Andelen borde vara ännu mindre; det stora skatteproblemet i fattiga länder är nämligen att deras skattemyndigheter inte lyckas driva in vanlig inkomstskatt och  moms.

Magdalena Andersson bekräftar ofrivilligt i sitt debattinlägg [på DI Debatt] att skatteflyktsproblemet inte rimligen kan vara det som hotar världens välfärdssystem; slår man ut det på jordens befolkning blir det några hundralappar per person. Det bästa skattebiståndet är alltså att hjälpa fattiga länder att bygga upp en okorrumperad statsförvaltning.
Det är inte ofta man ser tidningarna bagatellisera bolagsskatteproblemet så pass. Man får vara tacksam för det lilla. Att gå längre och inse att bolagsskatten är kontraproduktiv, skadlig och onödig verkar svårare.


Om BEPS-projektet skulle resultera i att utvecklingsländer tillåts ta en större andel av företagens vinster är det emellertid knappast någon katastrof för företagen. De kommer i sina hemländer att kunna avräkna ett större belopp av utländska skatter, så skattebördan blir oförändrad. Hemländerna får visserligen lägre skatteinkomster, med bolagsskatternas andel av de totala skatteinkomstenar är ändå nästan försumbar.  Intressantare är om företagen är lika intresserade av etablering i u-länderna, om dessa genom  högre skatter tar mera betalt för företagens etablering och verksamhet. Den effekten skulle bli ännu mer påtaglig om hemländerna skulle avskaffa sin bolagsbeskattning. Den högre avräkningen av utländska skatter skulle göra ett sådant steg lättare att ta.


Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar