onsdag 13 november 2013

BOSTADSBRISTEN OCH HYRESSÄTTNINGSSYSTEMET

Boverket har nedkommit med en skrift om bostadsmarknaden. I en sammanfattning sägs:

En vanlig uppfattning är att det råder stor bostadsbrist, och att det självklara sättet att möta problemet måste vara att stimulera ett ökat bostadsbyggande, eller åtminstone undanröja alla eventuella hinder för bostadsbyggandet. Vi undersöker här i stället om det befintliga bostads-beståndet kan utnyttjas bättre och tittar närmare på huruvida bruksvärdessystemet är samhällsekonomiskt effektivt. Utifrån en samhällsekonomisk analysmodell uppskattar vi att bruksvärdessystemet gör att det fattas upp emot 40 000 hyreslägenheter i landet, en brist som huvudsakligen finns i Stockholm och Göteborg. Bruksvärdessystemet orsakar därmed en betydande del av det som allmänt brukar uppfattas som den akuta bostadsbristen. Den helt dominerande delen av den skattade välfärdsförlusten (ca 90 %) härrör från ett ineffektivt utnyttjande av det befintliga beståndet. Vi skattar de totala välfärdsförlusterna till ca 10 miljarder kronor per år.

 
Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman är kritisk. Bland mycket annat säger hon i SvD
Det är snarare saker som de dramatiskt ökade markpriserna, skattebelastningen på hyresrätter, planprocesser som tar för lång tid som borde åtgärdas, enligt henne.

DET FINNS INGEN SÄRSKILD SKATTEBELASTNING PÅ HYRESRÄTTER.

DN SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar