fredag 15 november 2013

BÖTESHOT MOT BANKSTYRELSELEDAMÖTER

CATHARINA LAGERSTAM, ekon dr inom finansiella risker, arbetar i styrelsen för ett antal bolag samt som fristående rådgivare, berättar en verklig skräckhistoria i en debattartikel i SvD den 15 november.

Nya regler, som beräknas träda i kraft efter bolagsstämmorna i vår, reglerar förutsättningarna för bankernas styrelseledamöter.

Reglerna innebär bland annat att vi får ha maximalt fyra kommersiella (arvoderade) styrelseposter, och att Finansinspektionen ges rätt att bötfälla styrelseledamöter på individuell basis på upp till 5.000.000 euro, det vill säga cirka 45.000.000 kronor. Denna potentiella böteslapp går inte att försäkra bort.
Till detta kommer ett gammalt problem att ledamoten inte får någon pensionsavsättning. Anledningen är att det inte är avdragsgillt för banken eftersom ledamoten inte är anställd, utan har ett så kallat uppdragsavtal. I icke-finansiella bolag har man löst den knuten genom att debitera styrelsearvodet inklusive sociala avgifter plus moms från ett eget bolag, och därifrån betala lön och avsätta till pension. I finansiella bolag fungerar inte det eftersom moms inte är avdragsgillt. Momsen måste vid fakturering bekostas av ledamoten.
Med de ersättningsnivåer som gäller i Sverige, så motsvarar de maximala fyra styrelseposterna en nivå som vida understiger vad en ledamot skulle ha erhållit om den fortfarande varit ”operativ”, och i vissa fall blir nivån så låg att det är tveksamt om den går att leva på. Att under de styrelseaktiva åren inte få avsättning till tjänstepension, ja det kan ju var och en räkna ut vad det innebär. Man får leva på den låga, statliga pensionen. Att få betala böter på 45 miljoner medför för de flesta av oss en personlig konkurs. Slutsatsen blir att man knappast kan leva på lönen, man får inte någon pension, och man riskerar att försättas i personlig konkurs. Nå, vem skulle vilja arbeta under de premisserna? Bankstyrelserna måste ju trots allt befolkas.
Att avdragsrätt inte föreligger för pensionsutfästelse för vanliga styrleseledamöter fastslogs i rättsfallet RÅ 2001 not. 64. Avdrag medgavs dock i det målet för tryggande av pension till styrelseordföranden, efter som hans arbetsuppgifter företedde sådana särdrag att han även kunde anses som arbetstagare. Motsatt bedöming gjordes i rättsfallet  RÅ 2005 ref. 68.

Avdragsförbudet gäller dock bara för reservering för pensionsutfästelsen. Den dag pensionen betalas ut medges avdrag, så fullt så illa som   CL skriver är det inte.

Men illa nog.

Avskaffa bolagsbeskattningen så försvinner även det problemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar