fredag 14 juni 2013

BOLAGSBESKATTNINGEN UT - MOMSEN IN

Krister Andersson, skattechef på Svenskt Näringsliv och bl.a. ordförande för Tax Policy Group, Businesseurope, arrangerade i veckan ett tvådagarsseminarium under huvudrubriken Protecting the Tax Base med ledande personer i skattevärlden som talare och panelister. Algirdas Semeta, kommissionär för skatt och tull vid EU-kommissionen, inledde (via stand in). Rubriker för sessionerna var International  competitiveness of tax systems, Anti-avoidance legislation, Protecting the tax base through incentive legislation, Protecting VAT revenues, Moving to a truly destination based VAT system samt en avslutande session om Internationella Organisationers roll för att koordinera olika staters incentives/anti-avoidance-lagstiftningar.

Redan i första sessionen påpekade inledaren, Wolfgang Schön från Max Planck-institutet för Skatt och Offentlig finansiering, att bolagsskatten i Tyskland svarar för blott enstaka procent av Tysklands skatteinkomster. Jeffery Owens, tidigare mångåring skattechef vid EU-kommissionen, fyllde i och antydde att bolagsskatten endast i undantagsfall överstiger 5 procent av skatteinkomsterna, dock utan att nämna vilka länder skatten var högre. Några tydliga slutsatser drogs inte av detta, men undertonen var att problemen med skatten står i stark kontrast med skattens betydelse.  Men det är en mycket "sexigare" skatt framhöll JO. Vid seminariet Protecting VAT revenues passade presentatören på att med hänvisning till dessa påpekanden ge bolagsskatten en känga för oförtjänt uppmärksamhet och framhöll betydelsen av den verkligt viktiga och skatteinbringande mervärdesskatten (VAT). Vid den avslutande diskussionen vädjade Ulrika Hansson från den svenska Bankföreningen till moderatorn Han Kogels, generalserkreterare för IFA, om större uppmärksamhet för mervärdesskatten vid kommande IFA-kongresser. Med dessa undantag präglades hela konferensen av problemen med bolagsskatten.

Men det var ett fall framåt. För tio år sedan  var det otänkbart att ens ifrågasätta bolagsskatten.

En samtal med en av deltagarna i Företagssskatteutredningen gav dock inget hopp om att den svenska bolagsskatten skulle vara på väg ut på kort sikt. På min fråga om skälet blev svaret: back stop-problematiken, d.v.s. att personer sätter sig på bolag och omvandlar arbetsinkomster till kapitalinkomster; ett struntproblem i relation till de problem och skador som bolagsskatten vållar.

Jag tror dock att allt fler börjar inse att bolagsbeskattningen är omöjlig - om inte annat så på grund av den internationella skattekonkurrensen och de problem som skatten föranleder. Till kedjan av problem som transfer pricing, thin capitalisation kan nu läggas förkortningen BEPS, base erosion profit shifting.

Bolagsbeskattningen som problem har nått allmänheten och politikerna i form av föreställningen att företagen försnillar och gömmer undan pengar som rätteligen skulle tillhöra dem. Skatter för hundratals miljarder skulle ha undanhållits. Denna populistiska föreställning kolporteras den 16 juni i en krönika av Therese Larsson i SvD. En stor del avser fysiska personers skatteundandraganden (och det är illa) men även företagen antas ha lurat staterna på skatter.

Ingenting hindrar ett land att införa skatter baserad på verksamhet bedriven inom dess territorium. Det är fullt respekterat. Det spelar ingen roll att det är registrerat eller styrt från ett annat land, eller att det ägs av utlänska bolag eller personer. Men det är ett sätt att fördyra en etablering och därmed hålla investerare borta. Det finns många tekniker att använda om man ändå vill; lönesumma, produktionsvolym, energiförbrukning m.m. Att använda vinsten som beskattningsgrund är sällsynt dumt, bl.a. eftersom vinstbegreppet är så svårt att fastställa entydigt och det är så lätt att genom prissättning och finansieringstekniker styra bort vinsten från landet. Men det finns många andra både principiella och praktiska problem.

Nu ska politikerna gå till storms mot den internationella skatteflykten. I morgon träffas ledarna för världens åtta rikaste länder på golfhotellet Lough Erne på Nordirland. Överst på G8-ledarnas agenda står en brännande punkt; att försvåra för individer och företag att skattefiffla, skriver TL. De tvingas inse att de därmed försvårar för de egna ländernas företag. I själva verket är det en kamp mellan länderna om det beskattningsunderlag som företagsvinster antas utgöra. Samtidigt pågår en successiv sänkning av bolagsskattesatserna världen runt. När bolagsskatten har försvunnit har också "problemet" med bolagsskatteflykten försvunnit.

DN

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar