fredag 12 november 2010

BRAVO ÖSTROS

Thomas Östros skriver på DN Debatt den 12 november om hur S åter ska bli centrum i den svenska politiken. Om skatter, det enda jag behandlar i denna blogg, skriver han
Sverige behöver en ny skattereform som bygger på enkelhet, likformighet och breda skattebaser. Drivkrafter för arbete, sparande och företagsamhet är centrala. Tjänstesektorns behov ska tillmötesgås. Skatterna ska vara internationellt konkurrenskraftiga: bolagsskatten och villkoren för privat kapitalbildning ska vara gynnsamma.


Den mest gynnsamma bolagsskatten är den avskaffade bolagsskatten.

Anders Borg har reagerat positivt på TÖs tankar.
Han tar fasta på att Östros i artikeln betonar att man "måste tillmötesgå tjänstesektorns behov och att vi måste ha gynnsamma villkor för privat kapitalbildning och när det gäller bolagsskatt".


Men Morgan Johansson tycker inte att det är en bra idé. "Det låter som alliansens linje", säger han. Men Kriskommissionen är positiv till Östros utspel.Anders Borg! Se till att den företagsskatteutredning som ska tillsättas får direktiv om att utreda bolagsskattens avskaffande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar