onsdag 10 november 2010

BOLAGSSKATTENS NEMESIS

Nemesis var straffets och vedergällningens gudinna. I senaste numret av Affärsvärlden har jag blivit kallad bolagsskattens Nemesis.

Straff och vedergällning? Njae. Möjligen borde lagstiftaren straffas för att ha genomfört en så idiotisk lagstiftning. Dessvärre - och desto egendomligare - är den svenska lagstiftaren inte ensam. Ensam bland utvecklade länder är däremot Estland som inte beskattar bolagsvinster alls förrän de delas ut. De kallar det bolagsskatt, men skatten kunde lika gärna kallas skatt på mottagna utdelningar. Det svenska Skatteverket har helt korrekt i ett ställningstagande förklarat att någon avräkning av estnisk skatt från svensk skatt på mottagen utdelning kan det inte bli. Däremot blir det förstås avräkning av estnisk skatt från svensk bolagsskatt för ett svenskt företag med filial i Estland som beskattas i Estland för bolagsskatt på utdelning (om en sådan beskattning är förenlig med estnisk skattelag).

Någon skatt på utdelningar har Estland inte. Förnuftigt.

Irland insåg tidigt finessen med avskaffad bolagsskatt, men gav den bara till utländska företag som etablerade sig inom vissa områden och på vissa förutsättningar. Bl.a. att inte bedriva försäljning på den irländska marknaden och att sysselsätta ett visst antal irländska medborgare. Det var riktigt osnyggt och Irland har också av EU tvingats avskaffa dessa regler. Den typen av åtgärder faller inom begreppet Harmful Tax Competition och är förbjudna.

Att avskaffa bolagsskatten för alla företag (inhemska och utländska) är däremot inte Harmful Tax Competition. Det är inte bara förnuftigt, det är att undvika onödiga problem och onödiga ekonomiska och juridiska skadeverkningar.

1 kommentar:

 1. Kanske inte helt fel att jämföras med gudomliga omutbara och rättvisa väsen som slåss med bestar etc.........

  från Wikipedia:

  Invidia (sometimes called Pax-Nemesis) was also worshipped at Rome by victorious generals, and in imperial times was the patroness of gladiators and of the venatores, who fought in the arena with wild beasts, and was one of the tutelary deities of the drilling-ground (Nemesis campestris). Invidia was sometimes, but rarely, seen on imperial coinage, mainly under Claudius and Hadrian. In the 3rd century AD there is evidence of the belief in an all-powerful Nemesis-Fortuna. She was worshipped by a society called Hadrian's freedman. The poet Mesomedes wrote a hymn to Nemesis in the early 2nd century CE, where he addressed her

  Nemesis, winged balancer of life,dark-faced goddess, daughter of Justice,and mentioned her "adamantine bridles" that restrain "the frivolous insolences of mortals."

  In early times the representations of Nemesis resembled Aphrodite, who herself sometimes bears the epithet Nemesis. Later, as the maiden goddess of proportion and the avenger of crime, she has as attributes a measuring rod (tally stick), a bridle, scales, a sword and a scourge, and rides in a chariot drawn by griffins.

  Nemesis is also known to have been called by the name "Adrastia." Ammianus Marcellinus includes her in a digression on Justice following his description of the death of Gallus Caesar[3]

  SvaraRadera