lördag 19 mars 2016

BOSTADSBRIST

Häromdagen gjorde jag ett inlägg om bostadsbristen. Föreligger verkligen bostadsbrist i någon fysisk bemärkelse, när det genomsnittligt i landet inte bor fler än drygt två personer per bostadsenhet? Här följer en uppställning av bostadsantal och invånare på länsnivå och i A-regionerna för Stockholm, Göteborg och Malmö. Siffrorna är slående lika överallt. Det bor genomsnittligt mellan 2,31 och 2,01 personer i varje bostadenhet. Om småhusen är dimensionerade för åtminstone fyra personer och lägenheter för åtminstone två, blir det mellan 0,64 och 0,91 personer per "minimienhet".
Tyvärr kan jag inte hitta någon statistik om bostadsytor. Kan någon hjälpa mig?


Antal lägenheter efter region, hustyp
År 2014
AB C D
Småhus 265 024 67 929 59 487
Lägenheter i flerbostadshus 685 944 78 300 67 832
Bostäder 950 968 146 229 127 319
4*småhus + 2*lägenhet 2 431 984 428 316 373 612
Specialbostäder 39 825 16 614 4 237
Fritidshus 70 325 17 437 19 337
Övriga hus 15 371 2 513 2 501
   
Invånare 2014    
Män 1 091 577 174 055 140 002
Kvinnor 1 104 611 174 940 140 338
2 196 188 348 995 280 340
   
Invånare per bostadsenhet 2,31 2,39 2,20
Invånare per "minimi"-bostad 0,90 0,81 0,75
   
Småhus E F G
Lägenheter i flerbostadshus 90 346 83 498 51 317
Bostäder 110 883 66 837 30 910
4*småhus + 2*lägenhet 201 229 150 335 82 227
583 150 467 666 267 088
Specialbostäder
Fritidshus 11 537 7 867 7 287
Övriga hus 21 975 13 464 11 733
3 285 3 261 2 181
Invånare 2014      
Män 221 998 172 801 95 517
Kvinnor 219 577 171 140 93 276
441 575 343 941 188 793
Invånare per bostadsenhet 2,19 2,29 2,30
Invånare per "minimi"-bostad 0,76 0,74 0,71
H I K
Småhus 67 267 16 924 42 082
Lägenheter i flerbostadshus 44 635 9 166 29 726
Bostäder 111 902 26 090 71 808
4*småhus + 2*lägenhet 358 338 86 028 227 780
 
Specialbostäder 5 175 1 272 3 531
Fritidshus 29 833 10 991 12 959
Övriga hus 1 927 434 1 277
     
Invånare 2014 118 173 28 427 78 023
Män 117 162 28 774 75 892
Kvinnor 235 335 57 201 153 915
Invånare per bostadsenhet 2,10 2,19 2,14
Invånare per "minimi"-bostad 0,66 0,66 0,68
LM N OPR
Småhus 270 034 83 201 338 645
Lägenheter i flerbostadshus 297 790 49 157 390 804
Bostäder 567 824 132 358 729 449
4*småhus + 2*lägenhet 1 675 716 431 118 2 136 188
Specialbostäder 28 812 5 683 35 479
Fritidshus 41 198 22 350 73 014
     
Invånare 2014 638 973 154 624 815 268
Män 648 195 155 599 815 166
Kvinnor 1 287 168 310 223 1 630 434
Invånare per bostadsenhet 2,27 2,34 2,24
Invånare per "minimi"-bostad 0,77 0,72 0,76S T U
Småhus 74 208 65 367 53 214
Lägenheter i flerbostadshus 57 827 66 616 66 932
Bostäder 132 035 131 983 120 146
4*småhus + 2*lägenhet 412 486 394 700 346 720
Specialbostäder 5 946 7 668 6 720
Fritidshus 25 441 14 254 9 203
Invånare 2014
Män 137 359 143 609 130 839
Kvinnor 137 194 144 050 130 611
274 553 287 659 261 450
     
Invånare per bostadsenhet 2,08 2,18 2,18
Invånare per "minimi"-bostad 0,67 0,73 0,75
W X Y
Småhus 80 386 73 673 62 555
Lägenheter i flerbostadshus 51 770 60 897 52 837
Bostäder 132 156 134 570 115 392
4*småhus + 2*lägenhet 425 084 416 486 355 894
Specialbostäder 6 019 5 911 5 669
Fritidshus 42 804 26 381 23 587
     
Invånare 2014      
Män 139 991 140 074 121 983
Kvinnor 138 584 139 608 120 985
278 575 279 682 242 968
     
Invånare per bostadsenhet 2,11 2,08 2,11
Invånare per "minimi"-bostad 0,66 0,67 0,68
     
Z AC BD
Småhus 35 688 62 348 64 471
Lägenheter i flerbostadshus 27 161 56 793 54 014
Bostäder 62 849 119 141 118 485
4*småhus + 2*lägenhet 197 074 362 978 365 912
Specialbostäder 3 181 10 969 7 329
Fritidshus 29 159 29 406 26 426
     
Invånare 2014      
Män 63 580 132 174 127 316
Kvinnor 63 000 130 001 122 493
126 580 262 175 249 809
     
Invånare per bostadsenhet 2,01 2,20 2,11
Invånare per "minimi"-bostad 0,64 0,72 0,68
A-regioner
Stockholm Malmö Göteborg
Småhus 249 301 96 076 166 161
Lägenheter i flerbostadshus 675 572 174 390 257 012
Bostäder 924 873 270 466 423 173
4*småhus + 2*lägenhet 2 348 348 733 084 1 178 668
Specialbostäder 38 444 17 352 21 624
Fritidshus 44 796 5 563 18 458
Invånare 2014
Män 1 062 700 308 497 481 929
Kvinnor 1 076 024 314 924 486 110
2 138 724 623 421 968 039
Invånare per bostadsenhet 2,31 2,30 2,29
Invånare per "minimi"-bostad 0,91 0,85 0,82

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar