torsdag 17 december 2015

FINANSSKATT DRABBAR ALLA

Lotta Engzell-Larsson skriver en artikel i Dagens Industri den 15 december under ovanstående rubrik.
Självklart drabbar en finansskatt alla. Mer eller mindre - beroende på elasticiteter, möjligheter att övervältra skatten och individers konsumtionssammansättning. Alla bidrar på något sätt - genom prissättning, lönesättning och aktieutdelning. Varifrån skulle företagen annars få medel till skattens betalning?
Precis detsamma gäller förstås för bolagsskatten. Den har dock bara oändligt mycket mer omfattande konsekvenser och är oändligt mycket mer komplicerad.


Avskaffa bolagsbeskattningen.


Så här skriver L E_L:
Det finns en missuppfattning i vänsterkretsar om att skatter på finansiella företag inte påverkar privatpersoner. Som om de existerade i ett eget universum.
Det illustreras på ett sorgligt tydligt sätt när EU-kommissionen argumenterar för en skatt på finansiella transaktioner.
Den 8:e december redogjorde den grupp som tänker gå i täten och införa skatten så snart det är möjligt, sina framsteg för EU-kommissionen. 2013 stod det klart att det inte skulle gå att få med alla EU-länder, då gick 11 medlemmar ensamma vidare. De har dock tappat en anhängare, Estland. Förhoppningsvis troppar fler av under våren.
På EU-kommissionens hemsida ligger en text som kunde vara en produkt av Sovjetstaten. Där förklaras att ”alla privatpersoner och företag gynnas av denna skatt genom ett tillskott i de offentliga finanserna som kan användas för att öka den ekonomiska tillväxten och välståndet i EU”.
EU-sidan skriver att ”65 procent av EU:s invånare är positiva till skatten”. Men vet de vad de säger ja till? På sidan uppges att hushåll, bolån och mindre företag inte påverkas av skatten. Men det är klart att de gör, för räntorna kommer att stiga, alla lån blir dyrare när handeln med obligationer beskattas. Vanligt folks pensionskapital kommer att minska på grund av ökade kostnader för handel med värdepapper. Den politiska agendan är tydlig. Men de ekonomiska vinsterna med skatten är osäkra.
Frankrike, som är ett av de tio länderna, införde en skatt på handel med storbolagsaktier redan 2012, vilket omedelbart minskade omsättningen i de aktierna med 16 procent.
EU:s mål är, utöver att få in pengar, att öka beskattningen av finansbranschen som anses underbeskattad. Men EU publicerar ingen analys över hur hög den effektiva skatten är jämfört med andra sektorer.
EU vill också ”minska risken” i handeln. Men det omvända kommer att ske, därför att verksamhet med risk kommer att ta andra vägar. För övrigt finns inga studier som visar att volatiliteten i marknaden skulle minska, tvärtom kan den öka när omsättningen faller.
Till sist, eftersom dessa åtgärder införs ungefär samtidigt som andra nya regler och kapitalkrav på bankerna blir det svårt att se vad som fungerat väl och mindre väl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar