tisdag 22 december 2015

CONDICTIO INDEBITI - TRYCKERIMOMSEN SNURRAR VIDARE

Jag har tidigare (här och här) skrivit om momscirkusen inom tryckeri- och förlagsbranscherna. Det har då gällt de skatterättsliga problemen. För den som inte är insatt i frågan hänvisas av utrymmesskäl till de inläggen. Nu har cirkusen nått Högsta Domstolen (HD) i ett tvisteärende: Är den leverantör (tryckeri), som från Skatteverket fått tillbaka för mycket inbetald moms, skyldig att vidarebefordra beloppet till den kund (förlaget), som tryckeriet debiterat för hög moms (och som därför dragit av för mycket vid sin redovisning till Skatteverket).


HD har idag (mål nr Ö 2708-15) med tillämpningen av principen om condictio indebiti funnit att leverantören är skyldig att betala beloppet vidare till förlaget.


Domen innebär förstås en stor lättnad för förlagen, som har fått krav från Skatteverket att betala in precis det belopp som Skatteverket betalat ut till tryckerierna.


Bakgrunden är att EU-domstolen i en dom (Graphic Procédé-målet (mål C-88/09)) ansett att moms-skattesatsen i de aktuella transaktionerna ska vara 6 och inte 25 procent. Eftersom alla i branschen trott att det skulle vara 25 procent och agerat därefter, kunde tryckerierna kräva tillbaka 19 procentenheter från Skatteverket (de hade ju betalat in 25 i stället för 6 procent i skatt till Skatteverket). Eftersom tryckerierna genom domen hade rätten på sin sida, betalade Skatteverket ut beloppet. Å andra sidan krävde Skatteverket in exakt samma belopp från förlagen, som ju dragit av för hög moms i sin redovisning till Skatteverket. Förlagen protesterade förstås i högan sky. De hade agerat så som alla - inklusive Skatteverket - tidigare ansåg vara rätt. Att nu 15 år senare komma och kräva ett belopp vore orimligt. Pengarna finns inte längre.


Nu finns pengarna. Tryckerierna är genom dagens dom i HD skyldiga att vidarebefordra beloppet till förlagen som har att betala in beloppet till Skatteverket. Cirkeln är sluten. I vart fall i princip.


Det finns säkert en mängd praktiska och juridiska problem på vägen. Alla tryckerier som betalat in för mycket moms och som har rätt till återbetalning finns kanske inte längre, eller har förbisett sin rätt att kräva momsen tillbaka, varför deras kundföretag (förlag) inte har något tryckeri att kräva för det belopp som förlagen måste betala till Skatteverket.


Och även om ALLA tryckerier och ALLA förlag skulle lyckas reversera SAMTLIGA transaktioner - mellan sig själva och mellan företagen och Skatteverket - har ingenting hänt: alla belopp som betalats in till Skatteverket av tryckerierna och alla belopp som förlagen fått avdrag med vid sin momsredovisning till Skatteverket summerar till 0. Det spelar ingen roll om skattesatsen varit 25 eller 6 procent eller - för den delen - vilken procentsats som helst.


Den moms som tas ut mellan momspliktiga kunde lika gärna avskaffas. Den moms (eller rättare sagt det momsbelopp) som stannar hos Skatteverket är den moms som tas ut vid försäljning till köpare som inte är momspliktig, dvs privatpersoner (och - i begränsad omfattning - banker och försäkringsbolag samt fastighetsägare vilka inte begärt frivillig skattskyldighet).


Hundratals mål ligger i skattedomstolarna för avgörande. En enorm och helt onödig belastning. Resursförbrukning för miljoner och infarkt och dröjsmål i domstolarna helt i onödan.


Avskaffa moms mellan momsare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar