lördag 2 maj 2015

NY BANKSKATT

Finansminsiter Magdalena Andersson föreslog i sitt förstamajtal en ny bankskatt, skriver SvD den 2 maj. Hon anser bankerna vara underbeskattade - hur man nu ska mäta det. Hon tycks rata både en transaktionsskatt (Tobinskatt) och den skatt som Företagsskattekommittén föreslog. I stället tänker hon sig en skatt av dansk modell: skatt på lönekostnaderna i finanssektorn. Direktiv till en utredning om en bankskatt finns här.


- Nu är det tid för den svenska finanssektorn att få möjlighet att bidra lite mer, sade hon.
Generöst, kan man tycka.


Hur kan hon tro att finanssektorn skulle bidra? Varför skulle finanssektorns företag inte försöka ta ut den tillkommande kostnaden genom prissättning eller lönesättning. Går det så går det på grund av de elasticiteter som råder på marknaderna för bankernas tjänster och arbetskraft. Sen är det så att bankernas köpare av personalintensiva produkter (företagsfinansiering, värdepappershantering, juridisk expertis) är särskilt prisokänsliga. Kreditgivning ligger tidigt i produktionskedjan så företagens ökade bankkostnader kan lätt rullas vidare mot slutkonsument. Investeringar i IT mm blir relativt sett billigare och ersätter manuell hantering.


Alternativt, i den mån de ökade lönekostnaderna inte kan rullas över på kunder och anställda eller absorberas av investeringar, minskar investeringarna på grund av reducerad lönsamhet.


Vem tror att företag bekostar sina egna skatter? Lönsamheten avgör verksamhetens inriktning och utförande. Skatten kommer därför att ha effekter på hur den förändrade kostnadsstrukturen påverkar sättet att driva verksamheten - inte att bankerna "bidrar lite mer".


Om man vill göra arbetskraft mindre konkurrenskraftig gentemot investeringar, är en skatt på lönekostnaderna säkert effektiv och kan åstadkomma att manuell arbetskraft ersätts av maskiner. På det sättet har skatten en viss påverkan på ekonomin. En skatt på bolagens vinster är bara idiotisk.


Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar