onsdag 6 mars 2013

RÄNTEFÖRMÅN FÖR BANKANSTÄLLDA

SvD försöker den 6 mars piska upp indignation om bankdirektörers ränteförmåner under rubriken Bankchefer med rätt till ränterabatt.

De åtnjuter rabatterade låneräntor som kunderna bara kan drömma om, fläskar tidiningen på.

Tja, även andra anställda än bankdirektörer får lån med rabatterad ränta, åtminstone i Handelsbanken. Så vitt jag vet får alla bankanställda låna, men bara ett begränsat belopp och bara till vissa ändamål, t.ex. bostadsköp. Och bara om man är kreditvärdig och kan ställa säkerhet.

Jag kan också bara drömma om rabatter hos t.ex. H&M och IKEA, eftersom jag inte är eller varit anställd där.  (Eller kanske inte ens drömma, förresten)  Betalar journalisten något för sin dagliga tidning?
Det är precis som om man är anställd hos Ica eller H & M så får man köpa billigare mat eller kläder,
 säger SEB:s informationsdirektör Viveka Hirdman-Ryrberg.

Njae, inte precis. Förmånen hos ICA och H&M är skattefri om den inte uppenbart överstiger den personalrabatt som är sedvanlig i branschen  (11 kap. 13 § inkomstskattelagen, SFS 1999:1229). En ränteförmån är skattepliktig. Värdet av förmånen beräknas enligt regler i 61 kap. 15 § (fast ränta) och 16 § (rörlig ränta).

Ett belopp motsvarande den beräknade skattepliktiga förmånen är visserligen - som all annan ränta - avdragsgill, men avdragsrätten är värd 30 procent och beskattningen av förmånen sker med tillämplig kommunalskattesats plus i förekommande fall med statsskatt på ytterligare 20 eller 25 procentenheter. I värsta fall bortåt 60 procent således.

Så, så särskilt märkvärdigt förmånlig blir inte förmånsräntan. I vart fall inte för närvarande när normalräntan ligger på 3 - 5 procent. I ett läge när normalräntan är 15 procent kan väl förmånen bli avsevärd. Men den beskattas, som sagt.

Jag ser att samma notis mer eller mindre ordagrant efter hand dyker upp i andra tidningar, bl.a. DN och DI. Någon (TT) har spritt denna kvasiinformation och tidningarna har okritiskt och okunnigt vidarebefordrat den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar