måndag 4 mars 2013

MINSKAT UPPGIFTSLÄMNANDE OCH REGELKRÅNGEL

Näringsministern Anne Lööf (C) utlovar förenklingar för företagen i en artikel i SvD den 4 mars:

I dag tar jag emot ett delbetänkande i utredningen ”Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen” som handlar om hur företagare ska kunna få en väg in till svenska myndigheter. Huvudmålet är att grundläggande uppgifter om företaget och dess verksamhet bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe.
 
Alltid något


Svenskt Näringsliv inbjuder till seminarium om Regelförenklingar på skatteområdet
 
När företagare tillfrågas om regelkrångel är skatter ett område där många vill se förbättringar.
Regelförenkling handlar inte bara om att göra blanketter enklare eller göra det lättare att redovisa och betala skatter. Regler påverkar också beteenden och krångliga regler kan minska företagsamheten. Docent Johan Eklund vid Entreprenörskapsforum kommer att presentera en ny rapport om regelbördan på skatteområdet.
Svenskt Näringsliv lämnar löpande förslag till förenklingar på skatteområdet. För att få fram fler förslag och fördjupad diskussion om betydelsen av regelförenklingar har Svenskt Näringsliv gett tre konsulter som arbetar med skatter i uppdrag att ta fram sina egna bästa förslag. Konsulter från skatterådgivarna Svalner samt revisionsbyråerna PwC och Ernst & Young kommer att presentera sina förslag.
Seminariet avslutas med en paneldiskussion som leds av Stig von Bahr, tidigare bl.a. domare i EU-domstolen och ordförande i Regelrådet. I panelen medverkar Claes Norberg, redovisningsexpert vid Svenskt Näringsliv och adjungerad professor i företagsrätt vid Uppsala universitet, Bo Lundgren, tidigare bl.a. riksgäldsdirektör och skatteminister, Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, och Rune Andersson, ordförande i Mellby Gård AB.

Tid: 14 mars kl 10:00 – 12:00
Plats:
Svenskt Näringsliv, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm
Efter seminariet serveras lunchsmörgås.

Bra det också.

Men angrip själva roten till mycket onödigt ont.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar