onsdag 5 oktober 2011

FINANSSKATT

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt i Uppsala, gör ett välformulerat debattinlägg i Dagens Industri den 5 oktober om den föreslagna finansskatten i EU. Till skillnad från tidigare debattörer lyfter han även fram de juridiska och formella argumenten mot skatten.

Han avslutar artikeln med en erinran om konsekvenserna av "valpskatten" på 1980-talet.

Det har hävdats att skatten inte alls skulle ha samma effekt som valpskatten, som ledde till att bankerna flyttade sina beskattade verksamheter till framför allt London. Skatteinkomsterna blev därför 80 miljoner kr. i stället för förväntade 1,5 miljarder kr. Den har en helt annan konstruktion och de nu föreslagna skattesatserna är betydligt lägre.

Skatten föreslås tas ut på alla transaktioner med finansiella instrument mellan finansinstitut om minst en part i transaktionen är etablerad i EU. Aktie- och obligationstransaktioner ska beskattas med 0,1 % och derivatkontrakt med 0,01 %. Däremot ska skatten inte tas ut på transaktioner mot t.ex. privata aktörer, allmänheten m.m. Den svenska valpskatten togs ut inte ut på transaktioner mellan finansinstitut utan endast på andra transaktioner. Skattesatsen var 0,5 % för aktier, obligationer mm, 1 % på derivat och 0,15 % på premieobligationer.

Att skatten inte ska tas ut på annat än finansinstitutens inbördes affärer kan väl antas minska den administrativa hanteringen högst väsentligt. Skatten blir inte heller lika tydlig som valpskatten, vilket kan antas göra skatten mindre impopulär. Det blir lättare att inbilla allmänheten att det är bolagen och inte deras kunder som betalar skatten. Samtidigt torde den omständigheten att skatten tas ut endast mellan finansinstitut göra förflyttningen av affärerna till jurisdiktioner utanför EU betydligt enklare. Då lär det inte betyda mycket att skattesatserna är betydligt lägre än dem för valpskatten. Det finns 57 miljarder euro att spara!


Ett hopp om förnuftets seger tändes igår när chefen för Europeiska centralbanken, Jean-Claude Trichet, vid en utfrågning i Europaparlamentets ekonomiska utskott hävdade att en finansiell transaktionsskatt enbart i Europa skulle vara olämplig. Den måste förhandlas fram globalt för att transaktionerna inte ska flytta. Jean-Claude Trichet går därmed på tvärs med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Men Barroso säger att han kommer att pressa på för en global transaktionsskatt. Det börjar bli dags att lyfta ut honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar