fredag 10 juni 2011

CENTERNS SKATTEPOLITIK

Centerns ekonomisk-politiska talesperson Annie Johansson skriver i Dagens Industri den 10 juni om hur hon vill ändra skattepolitiken.

Syftet med en ny skattereform ska vara att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar, både för ett konkurrenskraftigt näringsliv i en alltmer globaliserad värld och för att människor ska våga satsa på eget företagande, utbildning och jobb.

Vem kan motsätta sig det?

Den globaliserade ekonomin kännetecknas av allt rörligare skattebaser, en ökad konkurrens, företagsetableringar och kompetent arbetskraft samt allt större fokus på kunskap och humankapital.


Det stämmer nog bra det.

Efter sedvanliga förslag om sänkning av inkomstskatten och reduktion av marginaleffekter, särskilt för dem med de lägsta inkomsterna, och reduktion av arbetsgivaravgifter och egenavgifter föreslår hon

i ett lite längre perspektiv [att] även kapital- och bolagsskatten [måste] ned till mer internationellt konkurrenskraftiga nivåer för att Sverige inte ska tappa företagsetableringar, jobb och investeringar.


Rätt. Men vad är konkurrenskraftiga nivåer? Den mest konkurrenskraftiga nivån är 0.

Annie Johansson, fråga dig först och främst: "Vad är det för bra med en bolagsskatt"?

Den motverkar allt det du vill åstadkomma. Den är ohyggligt komplicerad och därför en rättssäkerhetsrisk. Den göder - för att tala med Anders Isaksson - arméer av konsulter och akademiker. Den förorsakar effektivitetsförluster genom att den påverkar investeringsbeslut. Den ger - kameralt - bara 5 - 7 procent av samtliga skatter och avgifter; reellt ger den förmodligen ingenting, genom att den förhindrar företagens tillväxt och förmåga till lönebetalningar samt att den skatt som bolagen inte skulle behöva betala om skatten avskaffas ökar basen för utdelnings- och löneskatter.

Annie Johansson, varför ska vi ha en sådan skatt? Ens i ett kort perspektiv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar