söndag 22 maj 2011

MAUDS UTMANING

Både DN och SvD skriver den 22 maj om förutsättningarna för företagande och konkurrenskraft.

Enligt International Institute for Management Development (IMD), som SvD åberopar, har Sverige världens minst outhärdliga byråkrati och människors inställning till globaliseringen är mer välvillig än någon annanstans. Här råder världsledande öppenhet i myndigheterna och datortätheten är i topp.

IMD, som är en topprankad skola för företagsledare belägen i schweiziska Lausanne, har publicerat sin World Competitiveness Yearbook i över två decennier, men utgåvan för 2011 är särskilt uppiggande läsning för en svensk. Här jämförs hur bra 59 industriländer världen över är på att erbjuda en gynnsam miljö för konkurrenskraftiga företag, och sedan 2007 har Sverige avancerat från nionde till fjärde plats i den sammantagna bedömningen.

DN kommenterar Regeringens rapport Sveriges företagande
och konkurrenskraft
. Med avregleringar som gynnat entreprenörskap – exempelvis inom telekom­området – har Sverige lyckats återfå positionen som ett tillväxtland. Och det under ett decennium som präglades av accelererande globalisering.

Men för att upprätthålla och förbättra den ställningen behöver innovations- och företagsklimatet förbättras ytterligare. Utväxlingen av satsningarna på forskning och utveckling är inte tillräckligt bra.

I rapportens avsnitt Företagens institutionella ramverk och tillgång till kapital, som bl.a. behandlar bolagskatten, skrivs:
I de flesta OECD-länder pågår relativt stora förändringar i bolagsskattestrukturen genom lägre skattesatser och effektivisering av skattesystemet. Förändringarna i denna riktning har emellertid varit mindre omfattande i Sverige än i flera andra länder, vilket medfört att Sverige gått från att vara ett land med lägre bolagsskatt än merparten av övriga länder till att nu ha en bolagsskatt i paritet med OECD-genomsnittet.


Varken SvD eller DN kommenterar det meningslösa och skadliga i bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar