torsdag 25 januari 2018

MOMS PÅ KINAIMPORT

Media rapporterar om privatimport via nätet som dränker posten/tullen i paket så till den milda grad, att de inte förmår ta ut momsen. Utebliven moms antas uppgå till miljardbelopp - till glädje för dem som lyckats få ut sina varor till 20 procents rabatt, men naturligtvis till priset av rubbad konkurrens för handeln.
Jag begriper inte hur detta varit möjligt. Själv har jag köpt några mojänger från USA för några hundra kronor på nätet. När de kom till mitt postställe i butiken, fick jag en avi med moms och avgifter angivet. De utlämnades mot betalning. Förstås.
Vad är det som sker i de fall som omtalas i media? Även de varorna levereras väl någon gång till sin individuella beställare. Varför behöver de inte betala? Den som säljer utan moms, ska erlägga moms ändå. Dessutom tillkommer skattetillägg för utebliven moms. I grova fall blir det åtal för skattebrott med fängelse i straffskalan. Miljarder i oredovisad moms lär kvalificera för fängelse.
Det framställs som om det bara är köp från Kina som undgår momsen. Är det så? Varför bara i de fallen? Även om de är många fler än de från USA, ska de ju ändå individuellt hanteras och levereras till köparna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar