måndag 24 juli 2017

TACK, THOMAS ENGSTRÖM

Thomas Engström skriver kort men med bitande ironi den 23 juli på SvDs ledarsida om några av de "perversa beteenden" bolagsbeskattningen framkallar. Det finns många flera, och dessutom inga önskvärda eller på annat sätt positiva. Måtte hans inlägg ge eko.

Som bosatt i Georgien vet Engström berätta, att Georgien avskaffat bolagsbeskattningen. Georgien förefaller ha kopierat Estlands bolagsskattesystem, som innebär att vinsten beskattas först när och om den delas ut. I Estland är mottagen utdelning skattefri. Det är ju detsamma som att bolagsvinsten är skattefri och att mottagen utdelning beskattas. Det är ett fiffigt sätt att kringgå EU-lagstiftningens moder-dotterbolagsdirektiv som förbjuder beskattning av utdelning till moderbolag.

Fler argument mot bolagsbeskattningen finns här.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar