måndag 9 november 2015

FOLKPARTIETS SKATTEREFORM

Folkpartiets Jan Björklund och Erik Ullenhag föreslår på DN Debatt den 9 november att


1. värnskatten avskaffas
2. sänkt skatt (inkomstskatter och/eller lönekostnadsskatter) på låga arbetsinkomster
3. sänkt bolagsskatt
4. höjda konsumtionsskatter med kompensation till barnfamiljer och pensionärer
5. klimatskatt för t.ex. miljöovänliga bilar och kemikalier
6. höjd bostadsbeskattning, sänkt flyttskatt.


Helt rätt.


Värnskatten är den statliga inkomstskatt som tas ut på inkomster över 648.000 kr (25 procent). Tillsammans med den kommunala inkomstskatten på drygt 30 procent bli skattesatsen drygt 55 procent i dessa inkomstlägen. För pensionärer är brytpunkten knappt 20 tkr högre. Statsskatt med 20 procent tas ut på inkomster mellan 443.300 och 648.000 kr.


Värnskatten, som anses som en skatt på högre utbildning, motsvarar således bara några enstaka promille av samtliga skatter. Om statsskatten togs bort helt, skulle de enormt komplicerade 3:12-reglerna som reglerar fåmansföretagarnas beskattning hel kunna avskaffas. De behövs f.n. eftersom den normala skatten på aktieutdelning är 30 procent medan löneinkomstskatten kan bli upp till 60 procent på marginalen. 


Bolagsskatten är den mest skadliga skatten och dessutom onödig, komplicerad och rättsosäker. Vidare frammanar den ett skatteplaneringsbeteende som helt i onödan upprör allmänheten, vilket tvingar lagstiftare att införa alltmer komplicerade och komplicerande regleringar och uppgiftslämnande för företagen. Bolagsskatten borde helst avskaffas helt, men varje sänkning är ett steg i rätt riktning.
Klimatskatter är knappast någon stor finansieringskälla men kan påverka människors beteende på ett önskvärt sätt. Helst ska de ju leda till att det oönskade beteendet upphör, men då blir det inga skatteinkomster.


Bostadbeskattningen är en beskattning som ingen kan undvika som äger eller bebor en fastighet i Sverige. Den är därför rättvis om den relateras till bostadens värde. Flyttskatten är skatten på vinst vid försäljning av bostäder (villor och bostadsrätter). Skatten förhindrar omsättning av bostäder och försvårar därmed för dem som inte äger sina bostäder att komma in på bostadsmarknaden.


LO verkar gilla förslaget, så det finns kanske hopp om att det kan genomföras. "Det låter högst rimligt och bra", säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö, till SvD. Dessvärre gillar LO inte idén med sänkt bolagsskatt.


För en tid sedan hade jag en kontakt med en sydsvensk moderatpolitiker, som hade följt min blogg och läst min bok. "För mig är det här enkel matematik", skrev hon. "För mig är det här inget konstigt. Men för mina vänner i partiet så gillar man tankarna men är rädd för konsekvenserna för att låta ett land som Sverige slopa vinstbeskattningen." Förhoppningsvis blir hon styrkt i sin uppfattning genom Folkpartiets utspel och kan driva på sitt parti. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar