lördag 1 november 2014

DAGS FASA UT RÄNTEAVDAGET?


Ränteavdraget innebär en kostnad för staten på drygt 30 miljarder kronor, och har ökat med 40 procent sedan år 2000, skriver BENJAMIN DOUSA, riksordförande för Moderata Studenter på SvD.se den 1 novmeber.
Två av Sveriges mest välkända professorer i fastighetsekonomi, Hans Lind och Stellan Lundström från KTH, har båda påpekat att den finansiella obalansen på bostadsmarknaden ytterligare förstärktes när fastighetsskatten avskaffades. Då kunde åtminstone priserna delvis stävjas genom att när de steg ökade både ränteavdraget och fastighetsskatten. Det innebär att ränteavdraget nu är skadligare än någonsin tidigare, och användandet har stadigt ökat de senaste åren.
Felet är inte ränteavdraget, utan att en rimlig beskattning av fastighetsinnehav har tagits bort. Det är bättre med heltäckande generella system än stympade och styckade system. I ett system med beskattning av räntor kan man inte avskaffa avdragsrätt för räntekostnader utan att problem uppkommer. Och varför ska inte en av hushållens stora och stabila kapitalplaceringar, boendet, beskattas i ett system med generell kapitalbeskattning.  Det är där felet ligger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar