torsdag 28 augusti 2014

SKEPPSBRODAGEN

Skeppsbron Skatt arrangerade sin årliga skattedag i Stockholm den 26 augusti. Två ämnen diskuterades.
Vid det ena seminariet beskrevs Företagsskattekommitténs förslag till ny bolagsbeskattning fr.o.m. 2016 och analyserades effekterna därav.  En panel med företrädare från kommittén och olika branscher diskuterade därefter förslagen utifrån respektives utgångspunkt.


Vid det andra seminariet diskuterades effekterna i närtid av de åtgärder som inom ramen för OECD:s projekt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) ska vara sjösatta i september i år.
Man kan bara undra när bolagsbeskattningssystemet imploderar under sin egen tyngd. En skatt som endast undantagsvis motsvarar med än 5-6 procent av ländernas totala skatteinkomster, men som kräver oändliga resurser i form av världens yppersta expertis inom skatterätt, redovisning och bolagsrätt. Och som egentligen bara är ett förtida intag av skatt som förr eller senare skulle uppburits genom löneskatter, lönekostnadsskatter, skatt på utdelningar och konsumtionsskatter.
En skatt på tillväxt.
Avskaffa bolagsbeskattningen.
Men seminariet och det efterföljande minglet med bubbel och snittar var  mycket intressant och lysande genomfört.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar