måndag 17 februari 2014

SKATTEPLANERING MED RÄNTEAVDRAG

Regeringen uppdrog den 13 december 2012 (Fi2012/889) åt Skatteverket att fortsätta kartläggningen av skatteplaneringen med ränteavdrag. Särskilt skulle undersökas om skatteplanering med externa lån utgör ett allvarligt hot mot den svenska bolagsskattebasen. Skatteverket skulle också undersöka om nya metoder för att kringgå 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler har använts.

Uppdraget har nu redovisats den 20 januari 2014


Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn, dnr 131 756251-13/113
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar