tisdag 20 mars 2012

NOLLTAXERANDE BOLAG

SVTs Rapport har de senaste dagarna gjort ett nummer av att vissa storbolag inte betalar någon bolagsskatt. Securitas vd Alf Göransson lyckades nog i de flestas ögon/öron förstöra sitt företags rennommé genom ett sällsynt virrigt svammel kring frågan varför bolaget inte betalat bolagsskatt. På frågan hur mycket skatt bolaget betalat svarade han 26,3 procent. Efter en lång konstpaus av intervjuaren kom frågan: "Hur mycket i kronor och ören?", vilket Göransson sade sig inte veta. Reportern påstår att bolaget nästan inte betalat någon skatt alls på åtminstone 10 år. Göransson muttrar något om att "vi har ett upplägg som vi haft sen många år .... hur vi strukturerar koncernen och det följer vi och det tycker vi är .. är .. så att säga korrekt". Tablå.

Till Göranssons försvar kan man säga att det verkligen inte är lätt att för en okunnig åhörare förklara varför det kan vara fullt korrekt och på inget sätt klandervärt att inte betala bolagsskatt. Av programmet framgick inte heller vad Securitas gjort för att undvika skatten. Bara en hänvisning till ett uttalande från 1997 av bolagets dåvarande vd, som ynkligt och som en skolpojke skyllde ifrån sig med ett: "...mitt intryck är att det var väldigt många företag som gjorde liknande affärer förra året".

I ett annat program sägs Atlas Copco ha lånat 1,45 miljarder € av utländska dotterbolag. Lånet betalades tillbaka när kronan stod särskilt lågt gentemot €, vilket medförde en valutakursförlust för det svenska moderbolaget på 1,8 miljarder kronor, vilket drog ned moderbolagets resultat och därmed underlaget för den svenska bolagsskatten. En sådan förlust är dock ingen förlust för koncernen. Borde moderbolaget ha avstått från att betala tillbaka sitt lån när kronkursen var som lägst? Borde bolaget väntat och hoppats på att kronkursen skulle stiga? För moderbolaget som koncernledare skulle det vara likgiltigt, så när som på att det svenska beskattningsunderlaget reducerades.

I SvD den 20 mars försöker Maria Ludvigsson förklara bort det hela med att bolagen inte alls nolltaxerar:
Rapports inslag om de stora bolagens vinster ger ofrånkomligen bilden av att bolagen inte med en skattekrona bidrar till statskassan. Ordet ”nolltaxerare” kan lätt uppfattas just så.

Men bolagen betalar visst skatt, nämligen moms, arbetsgivaravgifter, energiskatter och fastighetsskatter, skriver hon.

Ingen har väl påstått något annat. Men nu gällde ju saken bolagsskatt.


I stället borde hon ifrågasatt varför bolag alls ska betala skatt på sin vinst. En skatt som av tekniska och ekonomiska skäl måste vara oerhört komplicerad och erbjuder företagen oändliga möjligheter till dispositioner för att undgå skatten. Det är förmodligen den farligaste skatten vi har för tillväxt och investeringar, enligt Anders Borg. Den ger endast c:a 5 procent av alla skatter och avgifter, men kräver en omfattande lagstiftning och dyrbar förvaltning. Företagen bekostar inte sina egna skatter. Som andra kostnader vältras de över på konsumenter, löntagare och kapitalägare.

Och - inte minst - bolagsskatter drabbar endast företag som är samhällsnyttiga, dvs de som skapar värden. Förlustföretag, dvs. ekonomiska parasiter som förstör vad som redan finns, behöver inte betala någon skatt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar