måndag 5 mars 2012

EUROPADOMSTOLEN KAN KOMMA ATT PRÖVA DUBBELBESTRAFFNING

Enligt Högsta domstolens skiljaktiga dom från 2010 strider det inte mot dubbelbestraffningsförbudet med skattebrott och skattetillägg. Europadomstolen har nu beslutat att kommunicera ärendet (och ytterligare tre ärenden) med Sveriges regering. Regeringen har fram till den 13 juni på sig att inkomma med yttrande dels om målen ska tas upp till prövning, dels i sak. Parterna får sedan yttra sig över regeringens svar, och därefter beslutar Europadomstolen om ärendena ska tas upp till prövning.

EU-domstolen har redan ett mål om dubbelbestraffning anhängiggort av bl.a. tingsrätten i Haparanda.

SvD
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar