måndag 19 februari 2018

O&B 11 MAGISKT

MAAAAAGISKT. Numera är allt som är utöver det vanliga - eller kanske rent av vad som är vanligt men bra - maaaagiskt.
O&B 10http://niclasvirin.blogspot.se/2017/12/o-10.html

BOLAGSSKATTEREFORMEN

Den bolagsskattereform som utreddes av Företagsskattekommitén (SOU 2014:40) och vars förslag omarbetades i en promemoria på Finansdepartementet (Fi 2017/02757/S1) har nyligen kommenterats av SvD och DI 19 februari sid 8.

Reformen av bolagsskatten kommer att leda till kraftigt höjda hyror för hundratusentals hushåll. Det menar Sabo, Allmännyttans bransch- och intresseorganisation. Bakgrunden till detta konstaterande är de föreslagna reglerna om begränsning av avdragsrätten för räntor. Med sin av sunda ekonomiska skäl höga skuldsättning kommer fastighetsbranschen att drabbas hårt, vilket oundvikligen leder till krav på hyreshöjningar. Fastighetsbolagen bedriver ju ingen välgörenhet utan måste på alla sätt söka vältra över sina kostnader på sina kunder, hyresgästerna.
SABO avstyrkte i sitt remissyttrande kommitténs förslag.

Artikeln i DI handlar om energisektorns farhågor. Sektorn är liksom bostadssektorn synnerligen kapitalintensiv och med mycket långa produktionscykler, vilket motiverar en hög skuldfinansieringsgrad.

Mitt remissyttrande över departementspromemorian.


Varför måste detta ske?
Jo, lagstiftaren har upptäckt att det föreligger en obalans mellan finansiering med eget respektive lånat kapital. Eftersom ränta på lån, till skillnad från kostnaden för eget kapital, är avdragsgill anses lånefinansiering gynnat. För att likställa villkoren föreslås att avdragsrätten för räntan reduceras. Detta kommer att leda till en ytterligare komplicering av ett redan extremt komplicerat bolagsskattesystem, till glädje endast för skattekonsulter och akademiker. Den mest påtagliga konsekvensen blir höjning av bostadshyror. Viss kompensation kanske kan ges genom en viss nedsättning av bolagsskattesatsen, men detta gynnar inte exklusivt fastighetsbranschen.

Det finns ett mycket enklare sätt att åstadkomma likhet mellan finansieringsformerna: Avskaffa bolagsbeskattningen.

TELIA I NEPAL (FÖLJETONG)

SvD skriver den 9 januari om att Nepal ännu inte ha gett upp sitt krav på skatt från Telias (norska dotterbolags) försäljning av aktierna i det nepalesiska bolaget.
Se även.

torsdag 25 januari 2018

GULDET GLIMMAR ÅTER I GULDFOAJÉN PÅ STOCKHOLMSOPERAN

Jag bevistade en lunchkonsert igår i guldfoajén på Operan. Inte bara musiken utan också salen strålade. Den har nu befriats från sina mångfärgade strålkastare, som förvandlade guldet till köttfärgat brunrött och fick den grandiosa salen att se ut som en bxxxxxl.
Att Riksantikvarieämbetet inte ingripit är ett mysterium - eller är det kanske det det äntligen gjort. Inte en dag för tidigt.
Tack för det.

MOMS PÅ KINAIMPORT

Media rapporterar om privatimport via nätet som dränker posten/tullen i paket så till den milda grad, att de inte förmår ta ut momsen. Utebliven moms antas uppgå till miljardbelopp - till glädje för dem som lyckats få ut sina varor till 20 procents rabatt, men naturligtvis till priset av rubbad konkurrens för handeln.
Jag begriper inte hur detta varit möjligt. Själv har jag köpt några mojänger från USA för några hundra kronor på nätet. När de kom till mitt postställe i butiken, fick jag en avi med moms och avgifter angivet. De utlämnades mot betalning. Förstås.
Vad är det som sker i de fall som omtalas i media? Även de varorna levereras väl någon gång till sin individuella beställare. Varför behöver de inte betala? Den som säljer utan moms, ska erlägga moms ändå. Dessutom tillkommer skattetillägg för utebliven moms. I grova fall blir det åtal för skattebrott med fängelse i straffskalan. Miljarder i oredovisad moms lär kvalificera för fängelse.
Det framställs som om det bara är köp från Kina som undgår momsen. Är det så? Varför bara i de fallen? Även om de är många fler än de från USA, ska de ju ändå individuellt hanteras och levereras till köparna.