lördag 3 mars 2012

STORFÖRETAGENS SKATTER

SvD kör den 3 mars vidare på spåret att storbolagen inte betalar skatt (i Sverige) trots stora vinster. "Fler svenska jättar slipper undan skatt", skriver tidningen som om den upptäckt något skumt eller åtminstone sensationellt.

Längre fram i texten kommer naturliga förklaringar; framför allt att företagen får avdrag för tidigare års förluster.

Att inte medge avdrag för tidigare års förluster vore detsamma som att beskatta ett företag för vinster det inte har, eller att godtyckligt höja den lagstadgade skattesatsen. Vem kan vilja att Sverige skulle ha sådana regler?

En annan förklaring till att den svenska skatten blir låg, är att många länder ska dela på resultatet, och de skatter som betalas utomlands får räknas av från den svenska skatten på totalresultatet.

De svenska reglerna för avräkning av utländska skatter är dessutom avsiktligt generösa. Det är meningen att de ska stödja svensk utrikeshandel.

Tala om för läsarna att detta är något helt normalt. Det är inte fråga om att "slippa undan skatt".

Sedan är det en annan sak att företagen ofta kommer i tvist med skattemyndigheterna om hur företagen genom transfer pricing fördelar resultatet mellan berörda stater. Men det är i själva verket ofta staterna som tvistar med varandra om skattebaserna. Eftersom OECDs regler om transfer pricing är synnerligen tänjbara, är utrymmet stort för olika uppfattningar.

Att använda reglerna
för att skicka förluster från dotterbolag utomlands till de Sverigegistrerade moderbolagen och sedan använda dessa för att kvitta mot vinster här
går däremot inte utan vidare för sig. Villkoren måste vara marknadsmässiga, som Skatteverkets Börje Noring framhåller. Men vad är det för
interna regler i en koncern som stadgar att ett dotterbolag i ett visst land alltid måste göra en viss vinst
som Noring antyder? Ett lands lagstiftning kan naturligtvis inte kringgås genom "interna regler i ett företag".

Problemen kan enkelt elimineras. Avskaffa bolagsbeskattningen. Det skulle landet, företagen och alla utom skattekonsulter bara må bra av.

Transfer pricing - Internprissättning är ett aldrig sinande problemområde. Den 8 mars ordnar Skatterättsligt Forum ett seminarium på Handelshögskolan i Stockholm om det. Alla kommer att vara där. Det vore kanske något för SvDs skribenter.

Dagens Industri har en ovanligt välformulerad ledare under rubriken Bolagsskatt väger lätt för samhällsnyttan.Fjärran från andan i artikeln den 1 mars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar