tisdag 20 mars 2012

BOLAGSSKATTEN I USA

Alla inser att bolagsskatten i USA är alldeles för hög; 35 procent federalt, vartill kommer c:a 5 procent i vissa delstater. Tillsammans med Japan högst i världen. Den effektiva skattesatsen är - i synnerhet för internationellt verksamma företag vilka kan utnyttja vissa skatteförmåner - betydligt lägre.

President Obama avser att sänka skattesatsen.

Problemet är att den ska finansieras inom bolagssektorn genom basbreddning. Det drabbar framför allt internationellt verksamma företag.

Två grupperingar inom näringslivet står mot varandra. Den ena - RATE-koalitionen - består av low-tech och arbetsintensiva företag med den största delen av sin verksamhet och vinst i USA. För dem spelar skattestimulansreglerna liten roll, så för dem skulle en skattereform som rensar upp i skattelagstiftningen och sänker skattesatsen vara en stor fördel. Den andra - WIN America Campaign-koalitionen - består av företag med stor del av verksamheten utanför USA. De slår vakt om rätten till skattelättnader för sina utländska vinster. De kan också effektivt tillämpa transfer pricing-regler till sin fördel. Gruppen innehåller företag som Apple, Microsoft, Pfizer och Cisco Systems.

Grupperna blockerar varandra.

Det finns en intressant artikel av Martin A. Sullivan på tax.com, där han på ett slående sätt i diagramform visar på det klara sambandet mellan tillhörigheten till RATE resp. WIN och önskemål om en reform med sänkt bolagsskatt och breddad skattebas. RATE-företag har alla små andelar utländska vinster medan WIN-företagen har mycket stora andelar (Fyra stycken har långt över 100 procent; de har förluster i sina hemmaverksamheter). Tolv företag i WIN-gruppen, men bara två i RATE-gruppen, har effektiv utländsk skattesats under 20 procent.

Sju av åtta företag med ackumulerade utländska vinster överstigande 10 miljarder $ tillhör WIN-gruppen.

Den globala effektiva skattesatsen för RATE-företagen är 32,4 procent medan den för WIN-företagen är 26,6 procent.

Företagsorganisationerna U.S. Chamber of Commerce och Business Roundtable (BRT) vrider sig som maskar. De har båda medlemmar som hör till båda grupperna.

Tänk om opinionen (och presidenten) insåg att en sänkning av skattesatsen inte behöver "finansieras" av en basbreddning. Vad vinner man egentligen på det annat än att företagsskattesystemet blir något mindre komplicerat? Det är nog ändå bara en tidsfråga innan företagen inom vissa branscher i kris tvingar fram skattefavörer även när skattesatsen blir lägre. Den sänkta skattesatsen gynnar alla företag. De internationellt verksamma företagen kommer att redovisa större del av vinsterna hemma, om skattesatsen kommer ned på nuvarande internationella normalnivå kring 25 procent. Och andra skattefavörer som är värdefulla i ett högskattesystem minskar i värde om skattesatsen sänks.

Risken är att ingenting görs. Det gynnar bara skattekonsulter och akademiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar