måndag 11 januari 2010

NORDISKA BOLAGSSKATTESATSER

Anneli Hertsi, journalist på den finländska affärstidningen Kauppalehti, skriver i dag i Dagens Industri om den nordiska skattekampen. Närmare bestämt kapitalinkomstbeskattningen inklusive bolagsbeskattningen.

Hon ser tecken på en snar sänkning av den finländska bolagsskattesatsen. För närvarande är den 26 procent. Bl.a. är det den estniska bolagsskatten som driver på. Skattesatsen där är 21 procent, och skatten tas inte ut förrän vinsten delas ut. Hon betvivlar dock att en skattesats på 1-2 procentenheter lägre än Sveriges 26,3 ger någon fördel i konkurrensen om utländskt kapital och investerare.

Nej, heja Finland, hugg i ordentligt. Jag ska argumentera allt vad jag kan för att Sverige ska följa efter. Inte för att sno investeringar från Finland, men en samfälld aktion från Norden kan dra internationellt kapital både till Sverige och Finland. Och dessutom reduceras de problem som bolagsskatten helt i onödan för med sig.

Problemen försvinner helt om bolagsskatten avvecklas. Då försvinner också de problem om företagens avdragsrätt för gåvor och sponsring som Stefan Fölster, chefsekonom vid Sveriges Näringsliv, diskuterar i dagens SvD. Men den artikeln kommenterar jag i en särskild bloggpost.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar