onsdag 13 januari 2010

SKROTA REKLAMSKATTEN - OCH BOLAGSSKATTEN

Rickard Westerberg förvånas i DN den 13 januari med rätta över att reklamskatten, som kommit till på grumliga - knappast borgerliga - ideologiska grunder, och som är allvarligt konkurrenssnedvridande och drabbar dagspress men inte etermedia och internet, inte avskaffas. Fiskalt är den så obetydlig att den inte syns. I budgetpropositionen 2009/10:1 (sid. 207) redovisas den i klump tillsammans med lotteriskatt och skatt på spel samt överskott från Svenska Spel och Systembolaget och "ett antal avgifter" under rubriken Övriga skatter till 6 miljarder kr. Skattedelen, varav reklamskatten utgör en icke avgiven andel, uppges (sid. 204) uppgå till 27 procent härav, dvs. 1,6 miljarder. Reklamskatten rör sig alltså om några hundra miljoner kronor. Totala beloppet av skatter (inklusive kommunalskatter) och avgifter är 1 400 miljarder kronor, så man kan verkligen tala om nålpengar när det gäller reklamskatten.

Skadeverkningar av reklamskatten är dock bara en västanfläkt av skadeverkningarna av bolagsskatten. Avskaffa den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar