torsdag 26 februari 2015

INGEN BEGÄRAN OM FÖRHANDSAVGÖRANDE FRÅN EU-DOMSTOLEN OM RÄNTESNURREREGLERNA

Som jag skrivit om tidigare ifrågasätter EU-kommissionen Sveriges regler för att förhindra räntesnurror. Ett företag, vars ränteavdrag ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD),  har begärt att HFD ska inhämta EU-domstolens förhandsavgörande angående lagregelns förenlighet med EU-rätten. Enligt uppgift har HFD avslagit företagets begäran.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar