måndag 2 februari 2015

OBAMA OCH AMERIKANSK BOLAGSSKATT

Enligt läckor till amerikanska medier inför budgetpresentationen på måndagen har Obama radikala planer för företagsbeskattningen. Den löpande skatten för vinster inom USA sänks till som högst 28 procent, från tidigare upp till 35 procent. Vinster i utlandet kan beskattas med upp till 19 procent, om de inte beskattats där de intjänats.
Men det mest uppseendeväckande förslaget är en engångsskatt på 14 procent för de ackumulerade vinster som amerikanska företag i många år behållit utomlands. Vinsterna beräknas uppgå till 2 biljoner dollar (16 000 miljarder kronor).
Enligt The Wall Street Journal den värsta av alla världar.
NYT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar