fredag 13 april 2012

REGERINGEN ÄR BEREDD ATT SÄNKA BOLAGSSKATTEN

"Vi är beredda att sänka bolagsskatten till hösten", skriver Regeringens fyra partiledare på DN Debatt den 13 april.

Bland mycket annat förespeglas vi sänkt bolagsskatt, men den sänkta bolagsskatten får bestämma rubriken. Det uppfattas tydligen som det mest anmärkningsvärda, trots att det är en åtgärd som bara har positiva effekter och som eliminerar en massa onödiga rättsliga, ekonomiska och praktiska problem.

Det behövs troligen en noga uttänkt pedagogisk strategi för att genomföra detta, för hur många klagar på bolagens höga skatter? Hur många vet över huvud taget vad bolagsskatt är för något. Dessutom dryper bolagen av pengar, delar ut ofattbara miljarder kronor och är förutsättning för massa skumraskaffärer för att slippa skatt och för att göda företagsledare, kan vi läsa i tidningarna.

Nu använder Regeringen argumentet att den ingriper mot räntesnurror, och den skatteflykt man därigenom hindrar ska användas för att sänka bolagsskatten för de företag som inte sysslar med sådant. Förmodligen är det ett bra sätt att avdramatisera bolagsskattesänkningen.

Om förslaget kommer redan i höstpropositionen kan det genomföras redan fr.o.m. 2013, dvs långt innan Företagsskattekommittén är färdig med sitt arbete. Om skattesatsreduktionen görs med mer än vad som motsvarar skatten på förhindrade räntesnurror, underlättas Företagsskatteutredningens arbete. Ju lägre skattesats, desto mindre blir de olägenheter som utredningen är satt att eliminera. Det går inte utan att ytterligare komplicera ett redan vansinnigt komplicerat och rent skadligt företagsskattesystem.

Det är tillfredsställande att det börjar talas högt om att sänka bolagsskatten. I snart tjugo år har jag i olika fora argumenterat för detta utan gehör. Den vanligaste reaktionen har varit att jag förstör arbetstillfällena för berörda ekonomer, jurister och andra som har sin utkomst av bolagsbeskattningen.


I SvD uttalar sig Leif Jakobsson (S), vice ordförande i riksdagens skatteutskott, mot förslaget.

På kort sikt måste bolagsskatten ligga rätt, så att vi inte tappar företag. Men långsiktigt tror jag inte Sverige ska försöka konkurrera sig fram skattevägen. Det är det som Irland och andra länder försökte sig på och det är de som har störst ekonomiska problem i dag.


Vad Irland gjorde var att ge skattefrihet för utländska företag som drev verksamhet i Irland (Shannon) med irländsk arbetskraft men inte på den irländska marknaden utan endast mot utlandet. Det skapade en konstlad subvention och har sedan länge övergivits, sedan det förbjudits av EU. Denna illojala skattekonkurrens har dock inte förorsakat de nuvarande problemen; dessa hör ihop med en sammanfallande fastighetsmarknad. OM den låga bolagsskatten haft någon inverkan på de nuvarande problemen, beror det på att landet inte längre kan erbjuda utländska företag skattefavörer, och utländska företag därför lämnat landet. Den låga skatten i sig kan naturligtvis inte skapa problemen.

Inte ens inom regeringen är man ening. Centerledaren Annie Lööf har tidigare sagt att "sänkt bolagsskatt bara gynnar dem som gör en rejäl vinst". Ja, det är klart att för företag, som inte ska växa utan där hela resultatet tas ut som lön, är bolagsskatten inte intressant. Men för företag som gör vinst som är större än ägarens inkomstbehov och behåller vinsten i företaget, dvs. växer, är skatten avgörande. Och det är väl växande företag vi vill ha? Även Annie Lööf brukar tycka det. Bolagsskatten är en skatt på tillväxt. Nu uttalar sig hennes presschef i Dagens Industri den 14 april (s. 11) och säger att det "återstår förhandlingar. För Annie Lööf och Centerpartiet är det givetvis också viktigt med åtgärder som ett riktigt riskkapitalavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter." Utan bolagsskatt behövs inget riskkapitalavdrag (om inte en viss näring ska ges rena subventioner).

Beklämmande nog applåderar inte ens Svenskt Näringsliv förslaget. Sänkt bolagsskatt är inte ett självklart val, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv. Statens intäkter från skärpta regler för ränteavdrag för lån inom företag kan göra mer nytta på annat håll, anser han.

Det är bara det att på några års sikt innebär inte en avskaffad bolagsskatt att de totala skatteinkomsterna går ner. Utan skatt ökar företagens avkastning, sänks risknivån, ökar investeringarna, höjs vinster och utdelningar samt ökar sysselsättningen och lönesumman (utom för skattekonsulter), och därmed skattebaserna för kapitalinkomster, löneinkomster och lönekostnader.

Avskaffa bolagsbeskattningen.
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar