fredag 9 september 2011

NEJ, JAN BJÖRKLUND, INTE CCCTB

Jan Björklund argumenterar i SvD den 9 september, tillsammans med några ledande folkpartister, bl.a. för att Sverige bör säga ja till det fortsatta arbetet med en gemensam europeisk bolagsskattebas - med den ominösa förkortningen CCCTB.

Nej, nej, nej. Det vore bara att ytterligare snärja in sig i det skadliga och fullkomligt onödiga nät och hinder för företagsutveckling och tillväxt som bolagsbeskattningen utgör. Och om så sker kommer inflytandet över skattelagstiftningen att förskjutas från Stockholm (och andra huvudstäder) till Bryssel.

Det kan bli första steget mot en gemensam finanspolitik inom EU. Enligt debattartikeln är det det som eftersträvas. Har jag läst rätt?

Det land som ger upp sin finanspolitik, avskaffar sig självt.

Jan Björklund, tänk om! Har du inte läst boken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar