lördag 30 januari 2016

BEPS - ETT VILLOSPÅR

Villospår i jakten på skatteplanering är rubriken på ledaren den 28 januari i Dagens Industri. Jag tror det är första gången jag ser en seriös kommentar i en svensk tidning till G 20-ländernas, OECDs och EUs kampanj mot företagens skatteplanering, BEPS, Base Erosion, Profit Shifting. Vad som pågår är nog tämligen okänt för de flesta ledande politiker och helt okänt för den stora allmänheten.
Tobias Wikström skriver på det hela taget insiktsfullt, men han missar den självklara slutsatsen  av vad han skriver:
avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar