tisdag 26 februari 2013

THE MISSING 20 TRILLION $

The Economist har en artikel den 16 februari om skatteflykt. 20 trillioner $ sägs vara undanstuvat i olika skatteoaser.

Om bolagsbeskattning skriver tidningen så här:

Governments also need to lower corporate tax rates. Tapping companies is inefficient: firms pass the burden on to others. Better to tax directly those who ultimately pay—whether owners of capital, workers or consumers. Nor do corporate taxes raise much money: barely more than 2% of GDP (8.5% of tax revenue) in America and 2.7% in Britain. Abolishing corporate tax would create its own problems, as it would encourage rich people to turn themselves into companies. But a lower rate on a broader base, combined with vigilance by the tax authorities, would be more efficient and would probably raise more revenue: America, whose companies face one of the rich world’s highest corporate-tax rates on their worldwide income, also has some of the most energetic tax-avoiders.
 
Det enda hindret mot att avskaffa bolagsbeskattningen som tidningen ser är, att det gör det möjligt för förmögna personer att bolagisera sig. Jag ser inget ont i det. Vad är det för fel att stimulera privat sparande? Så länge pengarna ligger i bolag kan de ändå inte utnyttjas för privat konsumtion eller andra privata dispositioner. Om ett land - likt Sverige - beskattar pensionskapital, kan vilande bolag eller överkapitaliserade bolag beskattas schablonmässigt. Inget hindrar att beskattningen sker hos ägaren. Sådana regler, CFC-regler, är frekvent förekommande. Även Sverige har sådana regler.

Avskaffa bolagsbeskattningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar